FNV-voorzitter Han Busker: ‘Natuurlijk zitten er voorbehouden in, maar de richting is heel duidelijk’

https://www.volkskrant.nl/

Interview FNV-voorzitter Han Busker

Ruim driekwart van de FNV-leden ging akkoord met de pensioendeal. Een klinkende overwinning voor FNV-voorzitter Han Busker en zijn pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga. Waarom is dit volgens hen een goede deal? En welke taak ligt er in het verschiet? De pensioenafspraken kennen veel open eindjes. ‘We gaan heel nauw letten op de uitwerking.’

Joost de Vries15 juni 2019, 17:51

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fnv-voorzitter-han-busker-natuurlijk-zitten-er-voorbehouden-in-maar-de-richting-is-heel-duidelijk~bec39dde/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in FNV, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

‘Minder personeelstekorten bij meer vaste aanstellingen’

Connexxion wil Spaanse buschauffeurs invliegen om de tekorten aan personeel op te vangen. Geen goed idee, vinden Brigitta Paas en Jack d’Hooghe. De beste oplossing volgens hen is meer vaste aanstellingen aanbieden.

spaanse collega

 

Begin 2015 werd het gepresenteerd als dé reddingsboei voor buschauffeurs en de bedrijven waar zij werken: het Sectorplan Openbaar Vervoer. Een plan boordevol goede voornemens om de tekorten aan personeel als gevolg van de vergrijzing en relatief lage vitaliteit (lees: ongezonde leefstijl onder meer veroorzaakt door de dubbele onregelmatigheid) van het huidig personeel op te vangen. Zoals het creëren van 245 leerbanen in het stad- en streekvervoer voor jongeren vanaf 21 jaar; het scheppen van 30 banen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt; het trainen van 106 leidinggevenden in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en het trainen van 7.566 ov-medewerkers om gezond, vitaal en vakbekwaam tot aan het pensioen aan het werk te blijven. Het mocht allemaal wat kosten ook: bijna 20 miljoen euro, waarvan ruim 7 miljoen subsidie van de overheid.

En wat heeft dit ambitieuze plan de sector anno 2019 opgeleverd? Nog grotere personeelstekorten en een werkdruk die inmiddels ongezonde proporties heeft aangenomen. De oplossing is dus nog altijd ver weg.

Lees verder

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in FNV | Een reactie plaatsen

FNV schrikt van rente Dijsselbloem: ‘Dit helpt niet bij herstel vertrouwen’

https://nos.nl/artikel/2288814-fnv-schrikt-van-rente-dijsselbloem-dit-helpt-niet-bij-herstel-vertrouwen.html

Het bestuur van vakbond FNV is flink geschrokken van een bindend advies van de commissie-Dijsselbloem over de vermogens van de pensioenfondsen. Volgens dat advies moeten pensioenfondsen hogere buffers aanleggen.

Dat betekent dat het mogelijk moeilijker gaat worden om een belangrijke belofte van het nieuwe pensioenakkoord in te lossen: de belofte dat pensioenen sneller meegroeien met de kosten van het levensonderhoud (indexeren).

Bron nos.nl

De laatste tijd is er wel een hele erge wildgroei van Pinokkio`s .

Wie of wat kan je nu nog vertrouwen triest in en in triest.

De redactie van deze site.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in FNV, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

N I E U W S B R I E F PENSIOEN AKKOORD

 

fnv2

Aan de leden van de sub Sectorraad Streekvervoer en BAB’s.
Het pensioenakkoord raakt iedere burger en de wijzingen en consequenties zijn aanzienlijk.
De inhoud van dit pensioenakkoord is heel technisch en ingewikkeld.

Er is bij onze leden in onze sub Sector dan ook veel onduidelijk over het pensioenakkoord en de vraag “hoe” te stemmen. Het Sectorbestuur Streekvervoer is TEGEN dit pensioenakkoord om de volgende redenen:

AOW en Pensioenakkoord:
Ondanks dat ons pensioenstelsel als één van de beste van de wereld is tijdens de onderhandelingen met de AOW een koppeling gelegd met het pensioen wat niet de bedoeling was en waarbij er nog veel open eindjes zijn die nog niet geregeld zijn en waarvan nog volstrekt onduidelijk is wat hier de uitkomst van wordt. Het loslaten van de doorsneepremie wat absoluut niet nodig is haalt de solidariteit onder het pensioenstelsel vandaan en maakt het tot een casinopensioen.
De gedempte kostendekkende premie die de schommelingen opvangt in de rentewisselingen en dus voor stabiliteit zorgt wordt nu in het pensioenakkoord los gelaten. Door deze gedempte premie los te laten is het risico op schommelingen in de premie of andere aanpassingen ( lager opbouw en korten) aanzienlijk

Lees verder

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in FNV, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

FNV bang voor discussie over rekenrente

 

voor dat je kiest lees maar eerst dit.

ttps://fd.nl/search?q=fnv

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

Het concept-pensioenakkoord gewikt en gewogen

http://gerardbosman.com/

Het concept-pensioenakkoord roept veel emoties op bij voor- en tegenstanders. Er staat dan ook veel op het spel. Het gaat over veel geld, diverse grote belangen en over visies op de verzorgingsstaat. Helaas wordt er door voor- en tegenstanders in het debat over het concept-pensioenakkoord ook veel onzin verkocht. Het is ook een complexe materie, en veel mensen hebben zich er weinig in verdiept, wat hen niet hindert om wel allerlei beweringen te doen. En natuurlijk wordt er ook bewust gemanipuleerd met informatie, in een poging stemmers bij de FNV te overtuigen. Ik doe een poging wat duidelijkheid te verschaffen, weeg de voor- en nadelen, denk ook na over mogelijke alternatieven, en kom uiteindelijk tot een oordeel. En ik verklap hier al dat ik, alles afwegende, tegen zal stemmen.

Het concept-akkoord gaat over twee hoofdonderwerpen, de AOW-leeftijdsgrens en het pensioenstelsel. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en is in de financiering een bezuiniging voorzien op de fiscale subsidies aan werkgevers voor lage inkomens. De laatste twee elementen blijven in deze analyse buiten beschouwing. Het zijn m.i. wel de twee beste onderdelen van het hele concept-akkoord, maar gaan niet over pensioenen of de oudedagsvoorziening.

Lees verder

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Diversen, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

IETS OM OVER NA TE DENKEN

Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

Kijk en vergelijk nieuw t.o.v. Oud Pensioen regeling

[embeddoc url=”http://vredebregt.com/wp-content/uploads/2019/06/Kijk-vergelijk-Nieuw-tov-Oud-CC.pptx” width=”100%” download=”all” viewer=”microsoft”]

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

FNV organiseert komende week ledenreferendum over pensioen

De FNV houdt komende week een ledenraadpleging onder de 1 miljoen leden over het voorstel voor een nieuw contract voor pensioen en AOW. Het referendum wordt gehouden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni.

Persconferentie 1

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Door de afspraken met kabinet en werkgevers wordt de AOW-leeftijd bevroren en gaat daarna een stuk minder snel stijgen. Voor mensen met zware beroepen wordt nu geregeld dat ze met vroegpensioen kunnen, de zogenaamde RVU boete wordt opgeschort. Dit betekent voor heel veel mensen dat ze gezond de eindstreep kunnen halen. Met het nieuwe contract wordt ook de kans op kortingen een stuk kleiner en kunnen meer mensen vanaf jonge leeftijd, ook als zelfstandige een pensioen opbouwen.’
Over de ledenraadpleging

Leden krijgen een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kunnen ze via internet hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Ledenparlement een definitief besluit. Het ledenparlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van de leden die per sector zijn gekozen.

Lees verder

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in FNV, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen is de nieuwe pensioenleeftijd in 2020 gelijk aan 66 jaar en acht maanden en in 2021 zelfs 67 jaar. Een nieuw pensioenakkoord kan ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. Een principeakkoord wordt vanaf 4 juni 2019 door de vakbeweging aan de achterban voorgelegd. Hoe kunt u dan uw nieuwe AOW-leeftijd berekenen?

Gaat naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen