Daily Archives 3 juni 2016

Staking openbaar vervoer van de baan na akkoord over cao

3 juni 2016 FNV  No comments

Gepubliceerd: 02 juni 2016 16:3602-06-16 16:36 Laatste update: 02 juni 2016 17:0202-06-16 17:02

De werkgevers en vakbonden hebben donderdag resultaat bereikt in de cao-onderhandelingen in het openbaar vervoer. Een dreigende staking is daarmee van de baan, laten de vakbonden FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen weten.
De twaalfduizend werknemers in het ov krijgen tussen de 4,15 procent en 4,65 procent loonsverhoging en eenmalig 250 euro, meldt FNV.
Daarnaast krijgen de medewerkers betere roosters en pauzes en er komt een onafhankelijk onderzoek naar de werkdruk en het ziekteverzuim.
De cao-onderhandelaars van de vakbonden laten weten tevreden te zijn met de uitkomsten...

Read More

Onderhandelingsresultaat CAO OPENBAAR VERVOER

3 juni 2016 FNV  No comments

van 1-1-2016 tot en met 31-12-2017

 

Op 2 juni 2016 zijn de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer en de vakorganisaties FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat overeengekomen met de volgende inhoud:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2016 tim 31 december 2017.

Lonen
Per 1 juli 2016 worden de cao -Ioonschalen alsmede de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van
de cao verhoogd met 1,85 %.

Ingaande 1 maart 2017 worden de cao-Ioonschalen, de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van de cao verhoogd met 2 %.

Eenmalige uitkering
Werkgevers zullen op 1 juli 2016 eenmalig een bedrag van € 250,– bruto betalen als tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2016. Voor werknemers die niet de gehele periode van 1 januari 2016 tot 1
juli 2016 in dienst zijn geweest, geldt een uitbetaling naar rato van het dienstverband over die periode. Parttimers krijgen het eenmalige bedrag naar rato.

ABP deelnemers
Werknemers die ABP deelnemer zijn, ontvangen per 1 januari 2016 een toeslag van 0,8% naar rato van
het dienstverband. Deze toeslag heeft een voorwaardelijk karakter en is gekoppeld aan de toekomstige premieontwikkeling bij het ABP.
Daarenboven ontvangen ABP-verzekerden op 1 juli 2016 eenmalig € 150,– bruto naar rato van het dienstverband.

Eindejaarsuitkering deelnemers SPOV
De eindejaarsuitkering in artikel 21A van de cao wordt met ingang van het jaar 2017 structureel pensioengevend gemaakt.

Read More

Onderhandelingsresultaat!

3 juni 2016 FNV  No comments

De werkgevers zijn gezwicht voor de druk. Ze hebben de verslechteringen van tafel gehaald en een acceptabel loonbod gedaan. Daarnaast hebben we ook nog een aantal inhoudelijke dingen kunnen regelen mbt de roosters, werkdruk en uitzendkrachten.

Het resultaat
Er zijn de volgende loonafspraken gemaakt:
” Looptijd van 2 jaar
” Per 1-1-2016 0,8% loonsverhoging voor de ABP’ers
” Per 1-7-2016 1,85% loonsverhoging voor iedereen
” Per 1-7-2016 een éénmalige uitkering van € 250 voor iedereen
” Per 1-7-2016 krijgen APB’ers € 150 éénmalig ter compensatie van premievrijval 2015
” Per 1-3-2017 2% loonsverhoging voor iedereen
” In december 2017 wordt de eindejaarsuitkering pensioengevend (ongeveer 0,3% loon)

Werkdruk
Er is een afspraak gemaakt dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar werkdruk en ziekteverzuim. Dat zal gedaan worden door een onafhankelijk wetenschappelijk bureau.

Read More