STEMMEN CAO OPENBAAR VERVOER

stemmen

Nogmaals het

Onderhandelingsresultaat cao streekvervoer

En in pdf de uitgebreide versie.

160602PVeMRe tkst onderhand.result cao OV 1-1-16 tm 31-12-17-3

Beste leden,

Vorige week is er technisch iets mis gegaan met het digitale stemmen. Hierdoor kon er meerdere keren gestemd worden en ook niet-leden konden stemmen. Dat is nu verholpen. Er wordt nu gevraagd om jouw lidnummer.
Om iedereen toch de tijd te geven om te kunnen stemmen, is de termijn om te stemmen opgeschoven naar maandag 11 juli 12.00 uur.
De nieuwe link om te stemmen is https://nl.surveymonkey.com/r/openbaar_vervoer
Inmiddels worden er door het land heen al informatie bijeenkomsten georganiseerd. Je ontvangt de uitnodiging daarvoor via de lokale bestuurder en kaderleden. De landelijke lijst wordt gepubliceerd op de website
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/streekvervoer/ en op onze facebook pagina over streekvervoer en HTM.
Met vriendelijke groet,
De onderhandelingsdelegatie
Paula Verhoef, Jack de Hooghe, Nanette Stuart, Brigitta Paas en Marlies Peeters

Klassenjustitie in de gemeente Barendrecht

 

1ste brief uit 2012

straattegels zuidersingel geen adres

Wegdek Zuidersingel mei 2014 zonder adres

Hallo

Onderwerp: Wegdek Zuiderzingel te Barendrecht

Datum:         11-06-2016    

Wederom wen ik mij tot jullie met het verzoek ( dit is de 3de keer ) om de zuidersingel ter hoogte van de nummers 150 t/m 280 in Barendrecht te voorzien van een strakke vloer.

Herschaalde kopie van 20160610_201015 Herschaalde kopie van 20160610_201027 Herschaalde kopie van 20160610_201036 Herschaalde kopie van 20160610_201049 Herschaalde kopie van 20160610_201059 Herschaalde kopie van 20160610_201119 Herschaalde kopie van 20160610_201123 Herschaalde kopie van 20160610_201138

Dit komt n.a.v. dat men deze week ( week 23 in 2016 ) De reling op meerderen plekken opnieuw her bestraat is, terwijl het op het op de Zuidersingel harder nodig is.

In 2012 en 2014 heb ik u hier al over geïnformeerd met als resultaat dat men in 2012

één kuub zand komt storten en in 2014 1½ kuub zand + dat er in de zomermaanden een aantal dagen ( nog geen week ) een lampje neer gezet werd waarop je kunt zien hoe hard men reed.

“Klassenjustitie in de gemeente Barendrecht” verder lezen

Staking openbaar vervoer van de baan na akkoord over cao

Gepubliceerd: 02 juni 2016 16:3602-06-16 16:36 Laatste update: 02 juni 2016 17:0202-06-16 17:02

De werkgevers en vakbonden hebben donderdag resultaat bereikt in de cao-onderhandelingen in het openbaar vervoer. Een dreigende staking is daarmee van de baan, laten de vakbonden FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen weten.
De twaalfduizend werknemers in het ov krijgen tussen de 4,15 procent en 4,65 procent loonsverhoging en eenmalig 250 euro, meldt FNV.
Daarnaast krijgen de medewerkers betere roosters en pauzes en er komt een onafhankelijk onderzoek naar de werkdruk en het ziekteverzuim.
De cao-onderhandelaars van de vakbonden laten weten tevreden te zijn met de uitkomsten. Eerder deze maand lieten de bonden nog weten dat overleggen over een akkoord mislukt waren.

voetnoot mijnerzijds:

Mits de werknemers hiermee akkoord gaan!!!!!!!!!!!

 

Onderhandelingsresultaat CAO OPENBAAR VERVOER

van 1-1-2016 tot en met 31-12-2017

 

Op 2 juni 2016 zijn de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer en de vakorganisaties FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat overeengekomen met de volgende inhoud:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2016 tim 31 december 2017.

Lonen
Per 1 juli 2016 worden de cao -Ioonschalen alsmede de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van
de cao verhoogd met 1,85 %.

Ingaande 1 maart 2017 worden de cao-Ioonschalen, de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van de cao verhoogd met 2 %.

Eenmalige uitkering
Werkgevers zullen op 1 juli 2016 eenmalig een bedrag van € 250,– bruto betalen als tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2016. Voor werknemers die niet de gehele periode van 1 januari 2016 tot 1
juli 2016 in dienst zijn geweest, geldt een uitbetaling naar rato van het dienstverband over die periode. Parttimers krijgen het eenmalige bedrag naar rato.

ABP deelnemers
Werknemers die ABP deelnemer zijn, ontvangen per 1 januari 2016 een toeslag van 0,8% naar rato van
het dienstverband. Deze toeslag heeft een voorwaardelijk karakter en is gekoppeld aan de toekomstige premieontwikkeling bij het ABP.
Daarenboven ontvangen ABP-verzekerden op 1 juli 2016 eenmalig € 150,– bruto naar rato van het dienstverband.

Eindejaarsuitkering deelnemers SPOV
De eindejaarsuitkering in artikel 21A van de cao wordt met ingang van het jaar 2017 structureel pensioengevend gemaakt.

“Onderhandelingsresultaat CAO OPENBAAR VERVOER” verder lezen

Onderhandelingsresultaat!

De werkgevers zijn gezwicht voor de druk. Ze hebben de verslechteringen van tafel gehaald en een acceptabel loonbod gedaan. Daarnaast hebben we ook nog een aantal inhoudelijke dingen kunnen regelen mbt de roosters, werkdruk en uitzendkrachten.

Het resultaat
Er zijn de volgende loonafspraken gemaakt:
” Looptijd van 2 jaar
” Per 1-1-2016 0,8% loonsverhoging voor de ABP’ers
” Per 1-7-2016 1,85% loonsverhoging voor iedereen
” Per 1-7-2016 een éénmalige uitkering van € 250 voor iedereen
” Per 1-7-2016 krijgen APB’ers € 150 éénmalig ter compensatie van premievrijval 2015
” Per 1-3-2017 2% loonsverhoging voor iedereen
” In december 2017 wordt de eindejaarsuitkering pensioengevend (ongeveer 0,3% loon)

Werkdruk
Er is een afspraak gemaakt dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar werkdruk en ziekteverzuim. Dat zal gedaan worden door een onafhankelijk wetenschappelijk bureau.

“Onderhandelingsresultaat!” verder lezen

2 juni as. werkgevers komen weer praten

2015-06-14 144411

FNV 31-05-2016
De uitkomst van de ledenvergaderingen is duidelijk!

Nadat de sectorraad van FNV streekvervoer het bod van werkgevers al had afgewezen, is tijdens de ledenvergaderingen gebleken dat het hele land er zo over denkt.
Bijna unaniem is er tegen het bod van de werkgevers gestemd en voor acties.

Het ultimatum
Nadat de uitkomsten van de ledenvergaderingen allemaal binnen waren, is er afgelopen vrijdag een ultimatum naar de werkgevers gestuurd. Zij hebben de kans om tegemoet te komen aan onze eisen voor maandag 6 juni 12.00 uur. Als zij daar niet aan tegemoet komen, kunnen ze daarna acties verwachten.

Wat is er niet voldoende?
Werkgevers bieden alleen maar geld en pas na 1 juli 2016. Daarmee belonen ze zichzelf voor tijdrekken. Maar er is ook niets inhoudelijks geregeld rondom dienstdeel, maaltijddiensten en 11 uur rust. En er zijn ook nog geen afspraken over uitzendkrachten gemaakt. Ook zij verdienen gewoon goed werk met perspectief op een vaste baan.

Vervolg ….

“2 juni as. werkgevers komen weer praten” verder lezen