Daily Archives 31 mei 2016

WIJ GAAN STAKEN

31 mei 2016 FNVOpenbaar vervoer  No comments

HET IS TIJD VOOR ACTIES
Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers in de
sector Streekvervoer is besloten over te gaan tot het voeren
van acties. Onder actievoeren wordt in deze folder staken
verstaan. Staken is een ingrijpend middel, maar soms
onontkoombaar om het doel te bereiken. Natuurlijk zijn er ook
andere actievormen die minder ver gaan en toch effectief
kunnen zijn. Actievoeren lukt alleen als genoeg werkn emers
overtuigd zijn van de noodzaak. Actievoeren helpt alleen als de
werkgever last heeft van de acties. In deze folder krijg je als
staker kort de belangrijkste rechten maar ook plichten uitgelegd
die rond staken gelden.

LEES verder in de navolgende bijlage.

Folder Wij gaan staken Streekvervoer

Read More