Daily Archives 11 mei 2016

CAO- ONDERHANDELINGEN FALIKANT MISLUKT!! WE GAAN 3/4 ACTIEVERGADERINGEN HOUDEN!!

11 mei 2016 Openbaar vervoer  No comments

2015-06-14 144411

 

 

Aan onze leden werkzaam in het Streekvervoer

Beste mensen,

Dinsdag 10 mei zijn de cao-onderhandelingen voor jullie cao-OV mislukt. De werkgevers kwamen na 13 uur onderhandelen met een finaal bod dat de moeite niet waard is. We komen er met praten aileen niet uit. De Sectorraad Streekvervoer van het FNV heeft dit finaal bod dan ook unaniem afgewezen en roept jullie op om actie te gaan voeren.
Want:
De loonsverbetering van slechts 1,75% is een fooi, omdat hij pas vanaf 1 juli in gaat. Dat is in 2016 bijna € 800,- minder dan wij hebben gevraagd met onze eis van € 85,- per maand;
De ABP premieverlaging per 1 /1/2015 wordt pas vanaf 1/1/2016 aan de werknemers betaald. De werkgevers steken daarmee per werknemer € 320,- in hun zak;
De werkgevers hebben maanden aan tijdrekken gedaan en er niets geregeld voor uitzendkrachten, parttimers en de werkdruk.

We zullen de werkgevers moeten dwingen een fatsoenlijke cao met ons af te spreken.
We gaan in aile onderstaande vergaderingen bij jullie polsen of je bereid bent actie te voeren voor je cao.

Read More

‘Onderhandelingen cao openbaar vervoer totaal mislukt’

11 mei 2016 Openbaar vervoer  No comments

onderhandelingen-cao-openbaar-vervoer-totaal-mislukt

 

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer zijn volgens vakbond FNV “totaal mislukt”.

De sectorraad Streekvervoer van FNV heeft woensdag het eindbod van de werkgevers afgewezen.

“De loonsverbetering van maar 1,75 procent is een fooi. Vooral omdat die pas vanaf 1 juli in zou gaan”, stelt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Volgens Verhoef is dat 800 euro minder dan waar de bond om heeft gevraagd. “Onze eis is 85 euro per maand.”

Read More

Finaal bod bij cao onderhandelingen ov van 10 mei 2016

11 mei 2016 Openbaar vervoer  No comments

2015-06-14 144411

Bijgaand het finale bod van de werkgever m.b.t. een tussen cao 2016.
Partijen liggen ver uiteen m.b.t. de inhoudelijke voorstellen over de cao (atv, loon bij ziekte, pilots
eenvoudig en flexibel werken). Daarom stelden de werkgevers voor om een zogenaamde “tussen-
cao” af te sluiten. Na een hele dag onderhandelen hierover legden de werkgevers uiteindelijk een
finaal bod neer. We zijn niet tot een akkoord gekomen voor een tussen cao omdat wij dit nogonvoldoende vinden.

Maar natuurlijk beslist de achterban – u dus – hierover. Vandaag zal als eerste de sectorraad FNV
streekvervoer hierover een standpunt innemen. Vervolgens zal dit finale bod voorgelegd worden
in de regio’s aan de achterban met het advies van de sectorraad.
Onderstaand treft u het finale bod van de werkgevers aan.

Read More