WIJ GAAN STAKEN

HET IS TIJD VOOR ACTIES
Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers in de
sector Streekvervoer is besloten over te gaan tot het voeren
van acties. Onder actievoeren wordt in deze folder staken
verstaan. Staken is een ingrijpend middel, maar soms
onontkoombaar om het doel te bereiken. Natuurlijk zijn er ook
andere actievormen die minder ver gaan en toch effectief
kunnen zijn. Actievoeren lukt alleen als genoeg werkn emers
overtuigd zijn van de noodzaak. Actievoeren helpt alleen als de
werkgever last heeft van de acties. In deze folder krijg je als
staker kort de belangrijkste rechten maar ook plichten uitgelegd
die rond staken gelden.

LEES verder in de navolgende bijlage.

Folder Wij gaan staken Streekvervoer

Vervoerders willen binnen twee jaar contant geld uit OV weren

De tien Nederlandse vervoerders gaan de komende tijd maatregelen uitvoeren om contant geld uiterlijk per 1 januari 2018 van de voertuigen te kunnen halen. Daarbij zal niet één maatregel door alle vervoerders ingezet worden, maar gaan de vervoerders per concessie zoeken naar de meest geschikte mix van maatregelen. Voordat ze contant geld helemaal mogen weren, moeten de vervoerders wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Incheck-bankkaart-480x320

 

Door het hoge aantal aanvallen op buschauffeurs en de spreiding door heel Nederland realiseren alle vervoerders zich nu hoe belangrijk het is om samen verdere preventieve maatregelen te nemen. Om die reden hebben vervoerders samen een plan uitgewerkt om te komen tot veilig betalen in het OV. Pedro Peters, directeur van RET en voorzitter van de brancheorganisatie OVNL: “Er is niet veel geld op de bus, maar toch zijn er onlangs walgelijke overvallen geweest op diverse plekken in het land. We kunnen niet van de een op de andere dag al het contant geld van de voertuigen halen. Maar hoe meer mensen de OV-chipkaart gebruiken en hoe sneller wij nieuwe betaalvormen kunnen invoeren, hoe beter het is.”

“Vervoerders willen binnen twee jaar contant geld uit OV weren” verder lezen

Vervoerders willen per 2018 van contante betalingen in ov af

Openbaarvervoerbedrijven willen dat reizigers per 2018 niet meer contant kunnen betalen in het openbaar vervoer. De bedrijven zijn de overvallen in het openbaar vervoer beu.

De vervoerders hebben daarom samen een plan uitgewerkt dat moet leiden tot meer veilige betaalmethodes, meldt branchevereniging ONVL maandag.

“Er is niet veel geld op de bus, maar toch zijn er onlangs walgelijke overvallen geweest op diverse plekken in het land”, zegt voorzitter Pedro Peters van OVNL.

De koepelorganisatie denkt de afschaffing van contante betalingen te bereiken door het voor reizigers sneller mogelijk te maken om in het openbaar vervoer te betalen met een bankpas of smartphone.

Ook de invoering van een anonieme ov-chipkaart die automatisch opgeladen kan worden, moet daaraan bijdragen. “Het zorgt ervoor dat het aantal contante betalingen afneemt, wat de veiligheid ten goede komt. Daarbij maken deze nieuwe betaalwijzen het gebruik van het openbaar vervoer makkelijker en toegankelijker.”

“Vervoerders willen per 2018 van contante betalingen in ov af” verder lezen

CAO- ONDERHANDELINGEN FALIKANT MISLUKT!! WE GAAN 3/4 ACTIEVERGADERINGEN HOUDEN!!

2015-06-14 144411

 

 

Aan onze leden werkzaam in het Streekvervoer

Beste mensen,

Dinsdag 10 mei zijn de cao-onderhandelingen voor jullie cao-OV mislukt. De werkgevers kwamen na 13 uur onderhandelen met een finaal bod dat de moeite niet waard is. We komen er met praten aileen niet uit. De Sectorraad Streekvervoer van het FNV heeft dit finaal bod dan ook unaniem afgewezen en roept jullie op om actie te gaan voeren.
Want:
De loonsverbetering van slechts 1,75% is een fooi, omdat hij pas vanaf 1 juli in gaat. Dat is in 2016 bijna € 800,- minder dan wij hebben gevraagd met onze eis van € 85,- per maand;
De ABP premieverlaging per 1 /1/2015 wordt pas vanaf 1/1/2016 aan de werknemers betaald. De werkgevers steken daarmee per werknemer € 320,- in hun zak;
De werkgevers hebben maanden aan tijdrekken gedaan en er niets geregeld voor uitzendkrachten, parttimers en de werkdruk.

We zullen de werkgevers moeten dwingen een fatsoenlijke cao met ons af te spreken.
We gaan in aile onderstaande vergaderingen bij jullie polsen of je bereid bent actie te voeren voor je cao.

“CAO- ONDERHANDELINGEN FALIKANT MISLUKT!! WE GAAN 3/4 ACTIEVERGADERINGEN HOUDEN!!” verder lezen

‘Onderhandelingen cao openbaar vervoer totaal mislukt’

onderhandelingen-cao-openbaar-vervoer-totaal-mislukt

 

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer zijn volgens vakbond FNV “totaal mislukt”.

De sectorraad Streekvervoer van FNV heeft woensdag het eindbod van de werkgevers afgewezen.

“De loonsverbetering van maar 1,75 procent is een fooi. Vooral omdat die pas vanaf 1 juli in zou gaan”, stelt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Volgens Verhoef is dat 800 euro minder dan waar de bond om heeft gevraagd. “Onze eis is 85 euro per maand.”

“‘Onderhandelingen cao openbaar vervoer totaal mislukt’” verder lezen

Finaal bod bij cao onderhandelingen ov van 10 mei 2016

2015-06-14 144411

Bijgaand het finale bod van de werkgever m.b.t. een tussen cao 2016.
Partijen liggen ver uiteen m.b.t. de inhoudelijke voorstellen over de cao (atv, loon bij ziekte, pilots
eenvoudig en flexibel werken). Daarom stelden de werkgevers voor om een zogenaamde “tussen-
cao” af te sluiten. Na een hele dag onderhandelen hierover legden de werkgevers uiteindelijk een
finaal bod neer. We zijn niet tot een akkoord gekomen voor een tussen cao omdat wij dit nogonvoldoende vinden.

Maar natuurlijk beslist de achterban – u dus – hierover. Vandaag zal als eerste de sectorraad FNV
streekvervoer hierover een standpunt innemen. Vervolgens zal dit finale bod voorgelegd worden
in de regio’s aan de achterban met het advies van de sectorraad.
Onderstaand treft u het finale bod van de werkgevers aan.

“Finaal bod bij cao onderhandelingen ov van 10 mei 2016” verder lezen